Vedtekter

Gjeldende vedtekter ble vedtatt på Landsmøtet i 2018:

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10